Skip to content Skip to footer

Elementy – Ako nás ovplyvňujú štyri elementy

Zem, voda, vzduch a oheň

To sú štyri elementy tvoriace Zem. Bez nich by Zem, v podobe ako ju poznáme dnes, neexistovala. Tieto štyri živly nám dávajú život a robia nás šťastnými. Tieto štyri živly dennodenne ovplyvňujú nás, aj celé dianie na Zemi. Všetky štyri živly nažívaju na planéte Zem v harmónii. No z času na čas sa ale stane, že jeden z nich prevládne a vtedy sa stávajú smrteľnými, berúc si všetko, čo im stojí v ceste. 

Ako nás ovplyvňujú

Prečo je človek taký šťastný v mori, sediac v piesku na pláži, máčajúc si pritom nohy vo vode? Pretože tam sa zrazu spájajú všetky štyri živly. Voda – ako more. Oheň – ako slnko na oblohe. Piesok – ako Zem a vietor vo vlasoch ako vzduch. Všetky štyri živly spolu v jeden okamih a my sme zrazu tak šťastní. Prečo? Pretože sa hráme a láskame so všetkými živlami naraz.

Prečo človek tiahne k plachetniciam, windsurfingu, kitesurfingu? Pretože tam cíti živelný vietor v plachtách, plaviaci sa po vode, pri svietiacom slnku, stojac pri tom na doske, opäť a zas v objatí živlov, kde jeden z nich prevláda a tým je vietor. Vietor, voda, slnko a človek sa cíti tak šťastný.

Prečo sa deti tak radi hrajú v piesku, na slniečku a keď im k tomu ešte dáme vodu, sú tak nesmierne šťastné. Keď sa im pritom ešte vetrík pohráva s ich jemnými vláskami. Je to tak, stretli sa tam všetky štyri živly. 

Prečo sa človek tak rád hrá v záhrade? Pretože tam cíti zem a jej silu, pri sadení semien do pôdy, zalievajúc ich pritom vodou. Pri slabom vánku vo vlasoch. Pri hrejúcom slnku. Áno, opäť a zas, spojili sa všetky živly. A cíti sa tak šťastným, tak radostným, cítiac pritom jeho, veľkého tvorcu, otca nášho driemajúceho v oblakoch. Cíti sa byť jeden. 

Keď sa živly spoja a vytvoria jeden celok

Spojením všetkých živlov, prebudí sa v zemi život a to mu dáva radosť a zmysel tvoriť, ako On, keď tvoril túto nádheru pred miliónmi rokov. Áno, Otče sme tu, aby sme pokračovali v tvorení tvojom. Pretože, keď iní rúbu, my sadíme. My sadíme semienka do vyhriatej zeme a zalejeme ich dažďom, ktorý nám ponúkli stromy. Necháme ich ofukovať jemným vánkom a keď zacítia teplé lúče slnka, prebudia sa a ako deti vyrazia s radosťou a jasotom k tebe otče dotknúť sa oblakov. A my, veľkí tvorcovia sa cítime, ako ty, keď si stvoril tento svet. Máme ťa radi Otče a týmto ti vysielame posolstvo, že svet je stále v dobrých rukách.

A tak nič a nikto už nezastaví túžbu jeho

A tak vravím vám, že kým posledný záhradník, syn, či dcéra na tejto Zemi, bude sa jej s radosťou a láskou dotýkať, svet nikdy neskončí. Existuje milióny rokov a ďalšie milióny ešte bude, pretože my sme záhradníci. My deti tejto Zeme. A tak odhodíme zbrane a zoberieme do rúk RÝĽ. Pretože od teraz je RÝĽ naša zbraň. Práve s ním budeme sadiť, presádzať a tvoriť nové svety na tejto Zemi.