Skip to content Skip to footer

Nechajme stromy rásť

Keď iný rúbu, my sadíme a tvoríme nové svety

Prečo mať rád stromy

Milujme stromy a spoznáme silu našich predkov, silu našej Zeme,

silu celého vesmíru. Pretože oni sú naše spojenie so svetom - Zemou, na ktorej stojíme i vesmírom, v ktorom žijeme.

1 +
Počet parkov ktoré pripravujeme

Ak sa v danom kraji nazbiera viac, ako 80 záujemcov- Ideme na to

1 +
Počet stromov

Presne toľký z vás už pestujú strom na okne a čakajú, kým príde jeho čas na vysadenie do parku

Ekočlovek n.o. - o nás

Prečo je dôležite sadiť stromy

Pretože stromy v minulosti pokrývali väčšiu časť pevniny. Pretože stromy Zem ochladzujú a dodávajú nám kyslík. Pretože stromy nás potrebujú.

Štyri živly

Zem, voda, vzduch a oheň. To sú štyri elementy tvoriace Zem. Bez nich by Zem, v podobe, ako ju poznáme dnes, neexistovala. Tieto štyri živly nám dávajú život a robia nás šťastnými.