Skip to content Skip to footer

Borovica sibírska

LATINSKÝ NÁZOV – Pinus sibirica

Borovica sibírska – ľudovo nazývaná Sibírsky céder. V Európe tento strom už takmer nenájdete. Jej najbližším príbuzným u nás rastúcim vo vysokohorských polohách je Borovica limba – Pinus cembra. 

Sibírske cédre krásne rozpísal Vladimír Megre v dielach Anastázie. Knižka, ktorá pred dvadsiatimi rokmi zasiahla pár tisíc duší, dnes číta výsledky v podobe napĺňania jej myšlienky stoviek tisíc ľudských duší. Najvýraznejšie zmeny nastali hlavne v rusky hovoriacich krajinách, keďže príbehy opisovane v knihách sa odohrávajú hlavne v tajge, ktorá je domovom práve pre sibírsku borovicu. Jej prekrásne príbehy o stratenej Vedruskej Zemi, znázorňuje príbehy v čase minulom i budúcom.

Pretože Ona, pustevnica z tajgy stvorila prekrásny obraz budúcnosti tejto Zeme, to Ona vyzvala Nostradamovu myšlienku skazy tohto sveta na súboj a z pomoci malých záhradníkov zvádza boj, ktorý stále trvá a premieta sa na realitu. Zem, ako sme ju poznali sa nám mení pred očami. Vymieranie biodiverzity, posledných kúskov divočiny je už očividná a ťažko zastaviteľná. Ale My, dávny Vedrusky národ nehádžeme flintu do žita. Teda, vlastne áno, flintu odhadzujeme, no berieme do ruk rýľ a semienka a s nimi tvoríme nové svety. Pretože jedine tak, môžeme zvrátiť katastrofu. Naša matička Zem je chorá a my malí záhradníci máme tu silu pomôcť jej. Opäť prevziať pôdu do svojich rúk a začať ju zveľaďovať. Veď nakoniec aj Anastázia tvrdí, že je potrebné na jeden hektár zasadiť aspoň 300 druhov rôznych rastlín, aby sme dosiahli dokonalosť, symbiózu druhov, a to už na ploche jedného hektára.

Ako bude vyzerať priestor pre stromy?

Tento projekt je v podstate podobný v tom zmysle, že využívame tiež  jeden hektár, ktorí rozdeľujeme na 80 kruhov po 100m2, zvyšných 20% budú tvoriť spoločné priestory, kde budú vysadené ovocné stromy, byliny, zelenina, ovocné kríky i divorastúce rastliny. Každá skupina 80 ľudí vytvorí v podstate akýsi spoločný ostrov, kde budú zhromažďovať rastliny, okrem inváznych druhov samozrejme. Týmto spôsobom vybudujeme v podstate Arborétum, avšak so skupinou ďalších jedlých a divokých rastlín. V týchto hájoch roztrúsených v krajine sa budú ľudia stretávať a sledovať ich prirodzený rast v ideálnych podmienkach. Časom z toho vznikne živý les. Práve Anastázia spomína, že v takomto prípade je dôležité vysadiť v rôznych častiach záhrady zopár rastlín z divočiny. To dáva aj zmysel, pretože týmto štýlom sa pozemok doslova naočkuje divočinou. Viac o tejto téme  – podzemný prepletený koreňový systém rastlín a život pod Zemou.

Preto ak poznáte tento príbeh, Sibírska borovica môže byť strom vhodná pre Vaše posolstvo, ktoré tu zanecháte v podobe krasneho stromu pre ďalšie generácie. Nech spolu vyšleme jasnú správu do Vesmíru aj našej Zemi o tom, že nám na našej Zemi stále záleží a že si ju nedáme. 

Nech sú naše deti na nás hrdé, keď raz budú spomínať na túto dobu.

BIOTOP

Jeho domovom je sibírska tajga. Borovica sibírska je tiež obľúbený okrasný strom vysádzaný hlavne v parkoch a veľkých záhradách v chladných klimatických podmienkach. Je veľmi odolná voči silným mrazom až do -60°C, ale aj voči silným vetrom. Tento majestátne strom sa dožíva viac ako 500 rokov. Ide o rýchle rastúcu, veľmi prispôsobivú drevinu, ktorá rastie i na vyprahnutých vrcholoch pieskovcových skál, ale potrebuje dostatok svetla. Neopadavý ihličnan môže rásť až do výšky 40 metrov. 

HISTÓRIA

  • Sibírsky céder je kráľom tajgy – čistého panenského sibírskeho lesa.
  • Číňania verili, že stále zelená a ušľachtilá borovica dosahuje svojim vzpriameným a silným kmeňom nebo. 

PRIPISOVANÝ VÝZNAM

Sibírsky céder je Symbolom dlhovekosti, nesmrteľnosti, odhodlania, dokonalosti a trpezlivosti. Germáni za symbol dlhého, večného života a vytrvalosti. Pri borovici sa cítia v bezpečí melancholickí a ubolení ľudia.  

TAJOMSTVÁ A ZVLÁŠTNOSTI

Sibírsky céder je jedinečný. Jeho energia a rytmy života sa zhodujú s energiou a rytmom ľudského tela. Ostatné stromy a rastliny nemajú túto vlastnosť. Ak je človek blízko cédra, jeho energia sa začína vyrovnávať a zlepšovať.

Borovica je najvoňavejší strom a v ponímaní pôvodných obyvateľov Ameriky “ strom mieru”, ktorý pomáha zmierniť pocit viny a očistiť domov. Šišky a semená slúžia ako amulet plodnosti, vrecko s ihličím vložené do kúpeľa poskytuje zázračnú očistu a obnovuje sily.

ZAUJÍMAVOSTI

  • Semená sa zbierajú ako píniové oriešky, ktoré sú jedlé.
  • Vzduch v cédrových lesoch je prakticky bez baktérií
  • Antimikrobiálne vlastnosti cédrových lesov robia tento druh veľmi cenným pre výsadbu v rekreačných oblastiach, v mestských záhradách a parkoch, najmä preto, že sibírsky céder je odolnejší ako iné ihličnany voči dymu a iným znečisťujúcim látkam, ktoré vstupujú do ovzdušia mesta.
  •  Céder je posvätný strom, ktorý zhromažďuje “vesmírnu energiu” a v prípade jej nedostatku na našej Zemi nám ju dáva.
  • Pridanou hodnotou sibírskeho cédra sú jeho cédrové orechy.
  • Borovica je vhodná na liečbu vlhkého kašľa a na masírovanie boľavých svalov. Teplá borovicová miazga pomáha pri infekciách a bolesti. Peľ je bohatý na vitamíny aj minerály a využíva sa ako tonikum. Žuvanie vetvičiek zbavených kôry zabraňuje nepríjemnému zápachu z úst.

BOROVICA V MÁGII

Borovicové šišky sa nosia za účelom zvýšenia plodnosti a k dosiahnutiu veľmi vysokého veku. Legenda: Šiška plná semien, zbieraná počas letného slnovratu, je mocným magickým pomocníkom. Pokiaľ jej vlastník skonzumuje každý deň zo šišky jedno semeno, stane sa nesmrteľným v boji. 

STROMOVÝ HOROSKOP
19.2.- 28.02. – 24.08.-02.09.

Spoločenský a impulzívny. Je dekoratívny a dokáže zdôrazniť svoje prednosti. Má rád útulný domov, cenné predmety a pevné zázemie. Je to tvrdý človek, húževnatý, odhodlaný  a odvážny. Pokora mu je cudzia Ide stále vpred, je úspešný v každej činnosti ktorú vykonáva. Má racionálne myslenie a organizačné schopnosti. Vlastný blahobyt a pohodlie je jeho všetkým. Zbytočne si nekomplikujte si život. Nevyhľadáva spoločnosť, ale rád sa obklopuje príjemnými ľuďmi. Nešťastie ostatných ho síce dojíma, ale nič viac. Je zmyselný, impulzívny a ľahko sa nechá pripútať. I v láske je schopný vyvinúť značné úsilie k dosiahnutiu svojho cieľa, avšak nechá sa odradiť, znechutiť a hlboko prežíva každé sklamanie. Ale i z týchto milostných nepríjemností vie vyjsť so cťou.

ZVONIACI CÉDER 

Úryvok z knihy Anastázia  – Veľmi zriedka, 2-3 krát za tisícročie, sa dá stretnúť s cedrami, ktoré zhromažďujú energiu, ale nevracajú ju späť. Za 500 rokov svojho života – zhromažďovania energie, začínajú zvoniť. Je to obdobie, kedy takýto céder môže byť odrezaný a jeho energia využitá na Zemi. Céder zvoní 3 roky, po 3 rokoch stráca schopnosť vrátiť nazhromaždenú energiu. Potom ju začne céder spaľovať sám v sebe. Proces spaľovania – umierania, trvá 27 rokov. Ak sa zvoniaci céder odreže v pravý čas, potom kúsky tohto dreva majú schopnosť uzdraviť z chorôb. Pôsobí však na človeka aj mnohými inými spôsobmi. Človek sa stáva nadanejším, talentovanejším, úspešnejším, stáva sa človekom schopnejším veľmi veľa pochopiť. Sibírsku borovicu radí Anastasia medzi cedre aj pre túto schopnosť. Viac zaujímavostí a informácií môžete získať zo série kníh Vladimíra Megreho – Anastázia

 *Arborétum-význam slova: stromová záhrada pre študijné ciele

Pohľad na koruny sibírskych borovíc v tajge.