Skip to content Skip to footer

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie je jav s ktorým sa žiaľ, stretávame v dnešnej dobe každodenne. To, čo kedysi bol iba strašiak pre pár 100 tisíc duší, dnes sa stal realitou. Po desaťročia sme sa nečinne prizerali ako nám miznú zvieracie druhy pred očami. Tak veľmi hlboko sme sa ponorili do dobývania nových území a dolovania nových nálezísk podzemného bohatstva, že sme úplne zabudli na to, že naša Zem, je naša Matka, ktorá cíti, vidí a počuje. Počuje krásny spev vtákov, ako aj ich žalostný krik, keď vidí cez oči svet utrápených zvierat ich veľké sklamanie. Sklamanie nad tým, ako ďaleko sme až zašli. Ako ďaleko sme až boli schopní zájsť v dolovaní jej bohatstva zeme našich predkov.

Prečo? 

Prečo sme takí bezohľadní voči všetkému životu na Zemi? Tak veľmi sa uzatvárame pred svetom mimo nášho domova, mimo nášho sveta, mimo našu obývačku. Prečo sa tak veľmi bojíme neznámeho? Tak veľmi sa strácame vo víre vášní a chcenia, že zabúdame na to, čo je realita. Realita s pozemským, astrálnym a zvieracím svetom, že sme úplne zabudli na našu Zem. STROMY trpia, LESY trpia, MORIA trpia, ZVIERATÁ trpia, naša ZEM trpí. 

Dokedy sa na to budeme ďalej prizerať?

NIE, HOVORÍME RÁZNE, NEBUDEME SA NA TOMTO OBRAZE ĎALEJ ZÚČASTŇOVAŤ.

Ekočlovek n.o.

Nebudeme ho už ďalej živiť a pozerať sa, ako nám berie ešte aj posledné kúsky divočiny. Povieme mu rázne nie, zachránime divočinu a začneme tvoriť ďalšie nové svety, kde stromy budú môcť voľne rásť a kde človek, strom a príroda sa stanú jedným.

Je toto koniec? 

Koniec planéty Zem ako ju poznáme dnes? V určitom zmysle áno, ale my v tom nevidíme koniec, ale skôr nový začiatok. Sme nútení sa zastaviť a porozmýšľať. Započúvajme sa pritom do spevu vtákov, do šumu mora, do zvuku padajúceho lístia, do zvuku prírody, tak, ako ju On stvoril. Všade, v každom kamienku, v každom zrniečku piesku sa ukrýva informácia. Informácia v jednom jedinom malinkom semienku, menšom ako zrniečko ryže sa ukrýva najvyšší strom sveta.

Strom väčší ako mnoho najvyšších ľudských stavieb 

Reč je o ňom, o Sekvojovi, strome, ktorý dosahuje výšku až 115 metrov. Strom, ktorý rastie do vesmíru. Jeden z posledných starých stromov, ktorý bol zachránený. Ochraňujeme kostoly, budovy, mosty, náleziská, ale prečo nie staré dlhoveké stromy? Oni si to vari nezaslúžia? Stromy, ktoré sú najväčšie a najstaršie organizmy na svete. Stromy, ktoré sú živé. Ostalo už len málo starých posledných stromov, ktoré ešte odolávajú motorovým pílam a túžbe človeka všetku prírodu si podmaniť a premeniť na svoj obraz. Avšak tento obraz je zlý, je ničivý, je smutný a vedie nás do záhuby. 

Tento dávny obraz, vytvorený pred tisíckami rokov nás vedie do záhuby. Je nás stále viac a my drancujeme už aj posledné kúsky divočiny. Zver už nemá kam uniknúť. Vypúšťaním jedov do zeme, riek a do mora, zabíjame všetok podmorský a riečny život. Mnoho divokých riek sme už premenili na stoky a kanále. Lesy klčujeme a premieňame na poľnohospodársku pôdu a pasienky. Na nich potom staviame továrne, haly, cesty, mestá, bane a ďalšie industriálne časti pričom samotní ľudia sa sťahujú stále viac do miest zaliatych v betóne. Divočina ustupuje, avšak ani v lese nemá kľud, pretože chceme z nej zobrať aj to posledné staré drevo, čo v nej ostalo.

My tvoríme nový obraz

Obraz kde ľudia budú žiť na Zemi šťastne a v symbióze, tak ako huby žijú v symbióze so stromami. V tomto obraze ľudia žijú v symbióze so Svetom a so Zemou. Našou Zemou. Matkou. Pretože z nej sme stvorení. Je v každom z nás. 

  • Prijímame ju v každom našom nádychu, keď dýchame jej čerstvý vzduch.
  • v každom glgu vody, ktorý vypijeme.
  • v podobe jedla, ktoré z nej vzišlo.

Zem je v nás. Či je to jablko, zelenina, obilie, mäso, či voda ktorú prijímame, všetko je stvorené zo Zeme. Pretože bez zeme, nie je jedlo a keď nie je jedlo, nie je ani človek. Všetko so všetkým súvisí. Všetko je navzájom prepojené. 

Keď sa v človeku tvorí nové vedomie

Keď človek pochopil, že na tejto Zemi nie je sám, že nie je mu ľahostajné, ako vyzerá svet, v ktorom žije. Keď pochopil, že všetko so všetkým súvisí a že svet je s ním prepojený.

Majk Spirit

A tak on, Nový človek začal pomáhať prírode. Začal ju viesť a tvoriť, so semienkami a s novými vedomosťami začal tvoriť Nové svety. Nové svety rastlinnej ríše. Príroda je ako obraz, ktorý sa neustále mení, pretože rastie. Pretože Zem so všetkým živým je v neustálom pohybe.  Plávame si Vesmírom na pozemskej lodi zvanej Zem. Ona je naša Matka, ona nám je všetkým. 

Globálne otepľovanie – Nič nie je stratené.

Správajme sa opäť k Zemi tak, ako nás to učili naši predkovia. Tí, ktorí ešte mali vesmírne znalosti o fungovaní a usporiadaní tohto sveta, tí, ktorí ešte poznali živočíšnu a rastlinnú ríšu v jej pôvodnom usporiadaní.

Ďakujeme, ak ste sa dostali až sem.

A to aj vďaka ľuďom, ktorí ich ochraňujú a starajú sa o nich. Žiaľ, mnoho starých stromov, ktoré rastú v hlbokých lesoch tú možnosť nemajú. 

Pripravujeme: Aplikácia označ svoj strom a ochraňuj ho

Poznáš vo svojom okolí starý strom, ktorý si zaslúži úctu, rešpekt a ochranu? 

Táto stránka združuje ľudí, ktorí hľadajú a udržujú staré stromy pod ochranou. Staň sa aj ty jej súčasťou

Čo od teba potrebujeme? Nájdi svoj strom, označ ho šatkou, krížom, obrázkom, mohylou, odfoť ho a označ na mape jeho presné súradnice. Daj mu meno, lebo ten kto má meno, je oficiálne živý a akékoľvek jeho ublíženie sa už považuje za zabitie. Nie za vyrúbanie, ale zabitie živej bytosti. To je naše poslanie, chrániť tých, ktorí nevedia rozprávať, utiecť, prejaviť svoju bolesť, ale mnohí z nich tu stoja stovky rokov. Majú v sebe znalosti a je len na tebe či s nimi dokážeš nadviazať kontakt. Ochraňuj ich a oni sa ti odvďačia. Budú tvojim chrámom, tvojim spojením s vesmírom a my všetci takto vyšleme do vesmíru správu, že nám záleží na našej planéte a na našich starých stromoch.

Ak zadáš do mapy súradnice, môžu aj iní ľudia navštíviť tento strom, aj oni pridajú šatky, kríže, obrázky a strom sa stane svätým a žiadna píla sa ho už nikdy nedotkne.

Michael Jackson – Človek, ktorý upozorňoval na tento jav už pred koncom storočia v pesničke EARTH song