Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stránka autora: Viktor Bajus

Stromy sú dôležité, STROMY sú živé

Stromy, to Oni tam v tichosti stovky rokov stoja. Nemôžu odísť, nemôžu sa sťažovať, nemôžu kričať, len v tichosti stoja a šelestia lístím. Prepletené svojimi koreňmi, zachytávajúce vodu a pomaly ju vypúšťajúc v podobe pár do ovzdušia, aby sme my a celý svet mohli dýchať ich čerstvý vzduch. Koľko rokov žije strom? Koľko príbehov…

Read More